Altınözü Masaj İlki̇m

salonu, endişe, obsesyon ve obsesyonlarla rahat edemeyen obsesif-kompulsif bozukluğu olan kişilerden biridir. Altınözü masaj Bu problemler bir insanın günlük yaşamını etkiler. Obsesyon adı verilen kişi tarafından önlenemeyen, tekrarlayan davranış ve zorlama denilen zihinsel davranışların neden olduğu zihinsel bir hastalıktır. Altınözü masaj Bu bir saplantı. Zorunluluklar ve saplantılar toplumlarda farklılık gösterebilir. Altınözü masaj . Bu hastalık çoğunlukla ergenlikte görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. Kadınlar üzerinde daha fazla etkisi var. Hastalık hayatı zorlaştıran, iş, aile ve sosyal yaşamdaki faaliyetleri kısıtlayan ve hastaların yaşam seviyelerini azaltan özelliklere sahiptir. Kronikliğin yüksek olması, hastalığın tedavisinin önemini vurgulamaktadır. Tedavi farklı şekillerde yapılabilir. masaj salonu Tedavide serotonin düzeyine etkili olabilecek ilaçlar faydalıdır. Özellikle, serotonin geri alım inhibitörleri olan ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Erken evrelerde ilaçlar baş ağrısına, mide bulantısına, midede huzursuzluğa, uyku bozukluğuna neden olabilir. İlaçların etkisi yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlar. Sonuçlar pozitif olduğundan kullanımdan 10 hafta sonra olması beklenir. İlaçlar etkiliyse, gerekirse en az 2 yıllık bir doz uygulanmalıdır. masaj salonu Hastalar, düşüncelerinden kaçınarak bunlarla baş etmeye çalışırlar. Yapsalar bile, düşünce ve kısır döngüdeki artışı önleyemezler. Bu tedavi yönteminde, hastanın davranışlarının hastanın davranışına neden olan düşüncelerle yüzleşmesinin önlenmesi ve bunun neden olduğu endişenin azaltılması amaçlanmaktadır. Rahatsız edici düşüncelerin yarattığı endişeyi önleyerek hastayı alıştırmaya çalışmak. Bu, hastalara fayda sağlayabilir. Hastalar korkularıyla yüzleşir. Bilişsel tedavilerde, düşüncelerin neden olduğu sorumluluk duygusunu azaltmaya çalışılmaktadır. Sorumluluk yoksa, hastalar tekrarlama davranışlarına girmeyecektir. Düşüncelerin gerçek olmadığını açıklamaya çalışır. Hastada ortaya çıkan düşüncelerin hatalarını araştırır. Bilişsel hatalar tanımlandıktan sonra hastanın düşünceleri daha gerçekçi düşüncelerle değiştirilir. Sonuç olarak, düşüncelerinin bu sonucu vermediğini anlayan hastalar iyileşme belirtileri gösterdiğini düşündükleri sonuçları vermezler. Bu tedavi hem hastalığın tedavisi hem de önlenmesi için faydalıdır. Tek başına veya ilaç tedavisi ile kombinasyon halinde uygulanabilir. Tedavi döneminde, aileden hastaya ve etrafındakilere verilen destek, tedaviye olumlu yansımaktadır.